För smarta sprinklercentraler

Högpresterande, flexibla driftsystem med avancerad övervakning för alla miljöer.

Stark, batteridriven
drift av pump
Smart, digital systemövervakning
Kostnadseffektivt och klimatsmart
Drift

Autonom elpump

Driftsäker, kostnadseffektiv och klimatsmart centrallösning som dimensioneras efter behov.

Autonom elpump är ett högpresterande batteriracksystem med tillhörande elpump som ersätter gamla centrallösningar med dieselmotorer eller nätmatad pump. Detta innebär att man inte längre är begränsad till utrymmen med gaskanaler, utan har större flexibilitet i placeringen av sprinklercentralen till vilken miljö som helst.

Revolutionerande. Rent. Fördelaktigt.

Högre driftsäkerhet och lägre omkostnader i jämförelse med dieselsystem och nätdrivna pumpar.

Batteristationerna använder litiumjonbatterier, både nya och second-life.

Batterierna monteras i driftsäkra rack som enkelt anpassas och dimensioneras efter behov.

Högpresterande drift av pump utan elnätsavgifter, fasbegränsningar, diesellösningar och drivmedel. 

Systemet har låg energiförbrukning och smutsar varken ner luft eller övrig fastighet.

Systemet är smart för framtiden och kan enkelt byggas ut med solpaneler.

Övervakning

Remote Access

Övervaka samtliga system från distans.

Med Remote Access samlar och övervakar du i realtid samtliga sprinklersystem i en och samma miljö. Övervakningssystemet är självgående och varnar vid behov, vilket gör att du med precision kan övervaka sprinklersystemen, få detaljerad information och även utföra provning – från distans.

Ett inlogg för samtliga fastigheter med total översikt och enkel, fjärrstyrd hantering av både övervakning och provning.

Enklare hantering av larm- och servicelogg. Få

rapporter och händelseloggar med statistik samlat på ett och samma ställe.

Få detaljerad information om vad och var någonting felar och ge serviceteknikern en mer samlad informationsbild för snabbare åtgärd.

Remote Access fungerar även för befintligt brandsystem och går att koppla ihop med gamla dieselmotorer och sprinklersystem.

Kunder som använder våra smarta lösningar

Henrik Johansson

Henrik Johansson

Modern Sprinkler AB arbetar enligt SBF 120:8.

Org.nr. 559328-9969

Copyright Modern Sprinkler AB 2024